Adatvédelmi nyilatkozat egyszerűen megfogalmazva…

 

Nagyjából az összes GDPR-törvényt elolvastuk, és őszintén szólva még mindig nem tudjuk, mit írjunk.

Ezért csak azt szeretnénk, ha tudnád, nagyon komolyan vesszük az adatvédelmedet, és mindent megteszünk annak biztosítása érdekében.

Funkcionális cookie-kat használunk, hogy a webhely egyáltalán létezzen, valamint analitikai és marketing cookie-kat is használunk, ami azt jelenti, hogy…

Ha a webhelyre való belépéskor elfogadtad ezek használatát, akkor egy kicsit tudunk rólad, de egyáltalán nem olyan dolgokat, amelyek alapján be tudnánk azonosítani személy szerint. Ez csak néhány erősen titkosított, nagyon bonyolultnak tűnő kód, amelyek révén a Google Analytics megtudhatja, hogy a felhasználók mit csinálnak a webhelyünkön, és mi is megjeleníthetjük egy, a termékeinket tartalmazó hirdetést, amikor elhagyod ezt a webhelyet, és más platformokon szörfözöl.

Nincs semmi rejtegetnivalónk, és bármikor letilthatod őket, ha kikapcsolod az oldal közepén található gombokat, illetve törölheted az adataidat, ha írsz nekünk ide: [email protected].

Nos… Mit szólnál, ha kipróbálnád a fantasztikus krémünket? 🤗👇 

 

Adatvédelmi szabályzat


Általános

A Kereskedő vállalja a személyes adatok bizalmas jellegének megőrzését és a webáruház felhasználóinak adatvédelme fenntartását. A Kereskedő kizárólag az általa kínált szolgáltatások nyújtására használja fel az összegyűjtött személyes adatokat. A Kereskedő tiszteletben tartja a személyes adatok bizalmas jellegét és a webáruház felhasználóinak adatvédelmét, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje azokat a jogsértésektől és visszaélésektől. Ennélfogva a felhasználók személyes adatai az egyik olyan terület, amelyre a Kereskedő különös figyelmet fordít, mivel tisztában van ezen terület érzékeny jellegével.

A webhely üzemeltetője minden megszerzett személyes adatot a nemzeti és nemzetközi szabályoknak megfelelően, valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kezel.

Adatvédelem

A kereskedő megfelelő technológiai és szervezési eszközöket alkalmaz a személyes adatok, rendelések és fizetések továbbításának és tárolásának védelme érdekében. Az adásvételi szerződés (rendelés) elektronikus formában kerül tárolásra a szolgáltató szerverén. A kereskedő a személyes adatokat kizárólag a rendelés teljesítéséhez és a rendeléshez közvetlenül kapcsolódó egyéb dolgokhoz, valamint a rendelés teljesítéséhez szükséges kommunikációhoz használja fel.

Személyes adatok felhasználása

A kereskedő az alábbi személyes adatokat kizárólag üzleti és távollevők között kötött szerződések céljaira használja fel:

  • vezetéknév és utónév;
  • kézbesítési címek;
  • a vállalat vagy a jogi személy neve (ha a felhasználó jogi személy);
  • a jogi személy adószáma (ha a felhasználó jogi személy);
  • e-mail-címek (felhasználónév);
  • jelszó titkosított formában;
  • kapcsolattartó telefonszáma;
  • lakóhely szerinti ország;
  • egyéb adatok, amelyeket a felhasználó önkéntesen ad meg a webáruház űrlapjaiban.

Nem vállalunk felelősséget a felhasználó által megadott adatok pontosságáért. Az összes említett adatot a vásárlás időpontjától számított két évig tárolja a www.chicatella.hu szervere.

Nyilatkozat a személyes adatok bizalmas jellegének védelméről és a felhasználók adatvédelmének fenntartásáról

A személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően a kereskedő köteles védeni a webáruháza felhasználóinak személyes adatait. A Kereskedő semmilyen körülmények között nem ad át személyes vagy személyes adatokat a felhasználó kifejezett engedélye nélkül, egyéb felhasználói adatokat harmadik félnek, illetve nem teszi lehetővé harmadik fél számára a felhasználó személyes vagy egyéb adatainak megtekintését, kivéve, ha az állami hatóságok ezt megkövetelik, ha ilyen kötelezettséget törvény ír elő, vagy jóhiszeműen úgy véli, hogy az ilyen intézkedés szükséges a bíróságok vagy más állami hatóságok előtti eljáráshoz, valamint a Kereskedő jogos érdekeinek védelme és érvényesítése érdekében.

Az adatvédelmi irányelvek végrehajtása

A Kereskedő minden teljes vagy részmunkaidős alkalmazottja, aki hozzáféréssel rendelkezik a személyes és egyéb felhasználói adatokhoz, tisztában van a személyes és egyéb adatok védelmére vonatkozó kötelezettséggel, és köteles betartani a személyes adatok titkosságának és a webáruház-felhasználók adatvédelmének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket. A személyes és egyéb adatok védelmére vonatkozó kötelezettség a Kereskedővel fennálló kapcsolat megszűnése után is határozatlan ideig érvényes.

Az Ügyfél hozzájárulása az Általános Feltételekhez

A www.chicatella.hu webhely szolgáltatásainak igénybevételével és a vásárlás előtt az „Elfogadom az üzletszabályzatot” gombra való közvetlen kattintással a felhasználó vállalja, hogy önként, kifejezetten és egyértelműen elfogadja a Feltételeket, és engedélyezi a személyes adatok feldolgozását kizárólag e szerződés céljából, az Általános Feltételekkel és a fogyasztóvédelmi szabályokkal (beleértve a 2016/679 európai általános adatvédelmi rendeletet), valamint az online és elektronikus kereskedelemre vonatkozó nemzetközi szabályzatokkal összhangban.

Az Ügyfél hozzájárulása a személyes adatainak marketing célú felhasználásához

A Vevő a Webhelyen történő regisztrációval és/vagy rendelés leadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő a szerződés megtárgyalása, illetve a szerződés és rendelés teljesítése céljából személyes adatokat (vezetéknév, utónév, lakcím, e-mail-cím és bármely más, az ajánlattevőnek a szerződés teljesítése céljából megadott adat) gyűjtsön, továbbá ahhoz, hogy azok a Kereskedő által használt valamennyi hirdetési csatornán keresztül történő direkt marketing céljára, valamint a direkt marketinggel kapcsolatos statisztikai és piacelemzés, marketing-profilalkotás és szegmentálás céljából felhasználhatók.

Minden Ügyfélnek kifejezetten bele kell egyeznie e-mailben a szolgáltató általi direkt marketing végrehajtásához, amikor regisztrál és/vagy rendelést ad le a „Feliratkozás a hírekre” megjelöléssel rendelkező webhelyen. Ellenkező esetben a vevő nem kap direkt marketinget e-mailben, és nem kap előzetes tájékoztatást a szolgáltató online kampányairól és egyéb releváns tartalmakról.

Bármely ügyfél bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához adott (online vagy más értékesítési csatornán keresztül adott) hozzájárulását, ha erről e-mailben értesítést küld ide: [email protected], illetve az egyes marketingüzeneteken belül a leiratkozási parancsra kattintva.

A szolgáltató figyelembe veszi az ügyfél kérését, és legkésőbb 15 napon belül következetesen intézkedik az adott vagy valamennyi hirdetési csatornán keresztül történő közvetlen üzletszerzés céljából adott hozzájárulás visszavonásáról, és a következő öt napon belül értesíti az ügyfelet. Ezáltal az ügyfelet semmilyen költség nem terheli.

A felhasználók jogai a személyes adatok védelmével kapcsolatban

Az információhoz való hozzáférés joga

A törvénynek megfelelően a Kereskedő biztosítja a www.chicatella.hu webhely felhasználójának azt a jogát, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a személyes adatainak esetleges kezeléséről, valamint azt a jogot, hogy írásbeli kérésére hozzáférjen azokhoz és másolatot kapjon róluk.

Helyesbítéshez való jog

Az adatkezelés céljától függően a Kereskedő lehetővé teszi az érintett számára, hogy kiegészítse vagy helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog

A Kereskedő vállalja, hogy lehetővé teszi a felhasználók személyes adatainak törlését és elfelejtését. A kérelemhez csatolni kell a személyes adatok törlésére vonatkozó javaslatot.

A személyes adatok továbbításához való jog

A Kereskedő a Felhasználó kifejezett írásbeli kérésére engedélyezi annak személyes adatai máshová történő továbbítását, amennyiben ez technikailag lehetséges és kiegészíti a Kereskedő szoftverét.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Kereskedő vállalja, hogy a vevőnek, akire a személyes adatok vonatkoznak, joga van kérni az adatkezelés korlátozását, ha a 2016/679 európai általános adatvédelmi rendelet szerinti valamelyik eset fennáll.

A tiltakozáshoz való jog

A kereskedő vállalja, hogy az érintettnek joga van kérni az adatkezelés korlátozását, ha a 2016/679 európai általános adatvédelmi rendelet szerinti valamelyik eset fennáll.

A szerződéskötéshez való jog

A kereskedő tudomásul veszi az érintett tiltakozáshoz való jogát, és jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen a 2016/679 európai általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján.

Az ezen jogok gyakorlásához szükséges formanyomtatványért írj nekünk az [email protected] e-mail-címre.

A gyermekek beleegyezése és védelme

A kiskereskedő nem fogad el rendelést olyan személytől a webáruházban, akiről tudja vagy releváns jelek alapján feltételezi, hogy a gyermek 16 év alatti, szülei vagy törvényes gondviselője kifejezett engedélye nélkül kíván rendelni. A kiskereskedő a webáruházban nem kínál ingyenes hozzáférést olyan termékekhez vagy szolgáltatásokhoz, amelyek károsak a gyermekekre nézve.

Ha a gyermek 16 év alatti, az ilyen adatkezelés csak akkor és annyiban jogszerű, ha és amennyiben a hozzájárulást a szülő vagy gondviselő adta vagy hagyta jóvá, ezért a Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a vásárlótól további bizonyítékokat és magyarázatokat kérjen arra vonatkozóan, hogy a vevő 16 évnél idősebb. Ezen követelmények nem teljesülése esetén a Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a rendelést törölje, és ne kössön adásvételi szerződést.

A kereskedő a szülők vagy gyámok kifejezett engedélye nélkül nem fogad el gyermekekre vonatkozó személyes adatokat, és a gyermekektől kapott adatokat nem adja át a szülőkön vagy gyámokon kívül más harmadik félnek.

A gyermekeknek szóló kommunikáció az életkornak megfelelő lesz, és nem használja ki a gyermekek bizalmát, tapasztalatlanságát vagy lojalitását.

A te Chicatellád

Ne maradj le az egészséges bőr érzetéről

Elkeserítő a tartós vagy időszakosan kiújuló száraz bőr? Tudjuk – mi is jártunk a cipődben. Ideje végleg leszámolni az égő, viszkető, száraz bőr okozta kellemetlenségekkel.

Kényeztesd magad és szeretteid egy olyan krémmel, mely jótékony hatásai azonnaliak és maradandók.

2 x Chicatella
krém

2 x 55 ml

24040Ft

– Gazdaságos családi kiszerelés
– Vásárlóink legnépszerűbb választása
– INGYENES kiszállítás

1 x Chicatella
krém

1 x 55 ml

12020Ft

+ kiszállítási díj

Teljeskörű biztonság és megbízhatóság az alábbi fizetési módok használatával: